Grampians Pinnacle

מטיילים בגראמפיאנס

בנובמבר 2020 אחרי כמעט שבעה חודשים של סגר סוף סוף יצאנו לחופשי. כיוון שנסיעה לגראמפיאנס נמצאת בצ’ק ליסט שלנו כבר זמן רב זה היה רק טבעי שנקיים אותה בחרנו לנסוע לגראמפיאנס לשבירת צום הטיולים והחיים של שנת 2020. שלושה ימים קסומים, עמוסים ומגוונים שהיו סיפתח מושלם למה שאנחנו מקווים שיהיה קיץ של פיצוי הולם.